Đọc Truyện Online
Đỉnh Đầu Thanh Thiên

Đỉnh Đầu Thanh Thiên

Tên Gốc : 头顶青天
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Elune
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 790: nhân thế điểm cuối
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Đỉnh đầu thanh thiên》 là Elune chú tâm sáng tác tu chân tiểu thuyết, 69 sách a thời gian thực đổi mới đỉnh đầu thanh thiên chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu đỉnh đầu thanh thiên bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ đỉnh đầu thanh thiên độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50