Đọc Truyện Online
Đỏ Chót Trang

Đỏ Chót Trang

Tên Gốc : 大红妆
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Diêu Dĩnh Di
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại: trong lúc say Thiêu Đăng Khán Kiếm( bảy)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trầm đồng sống hai đời, nàng cảm thấy tốt nhất thời điểm ngay tại lúc này. Nàng hữu tâm hữu lực có trí nhớ, còn có bó lớn hảo tuổi tác. Người nào đó, ngươi nghe chứ sao? Cái này thịnh thế đại trang, trừ ta ra không còn có thể là ai khác!
Danh sách chương
    • 1 - 50