Đọc Truyện Online
Đồ Đệ Cũng Là Lớn Ma Đầu

Đồ Đệ Cũng Là Lớn Ma Đầu

Tên Gốc : 徒弟都是大魔头
Thể loại : Viễn Tưởng
Tác Giả : Nãi Cưỡi Ngàn Vạn
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 756 chương đều cho vi sư xéo đi!【 Đại kết cục, vung hoa...
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Giới thiệu vắn tắt: tỉnh lại sau giấc ngủ, đêm bắc phát hiện mình sống lại. Thế gian đã qua ròng rã ba trăm năm. Trước kia khổ cực nhận lấy đồng thời bồi dưỡng các đệ tử, từng cái không biết tung tích. Đến nước này, một đầu tìm kiếm đệ tử, cũng không hạn trở nên mạnh mẽ đại đạo bày tại đêm...
Danh sách chương
    • 1 - 50