Đọc Truyện Online
Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn

Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn

Tên Gốc : 都市医武仙尊
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lâm Bắc Lưu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4983 chương thương hải tang điền( cuối cùng)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
【 Nóng nảy bán chạy】( lại tên《 đô thị tối cường tu chân học sinh》) một đời tiên tôn, trùng sinh đô thị! Tay trái kinh thiên y thuật, định người sinh tử! Tay phải chí cường thần thông, nghiền ép hết thảy! Y vũ vô song, tùy ý ngang dọc!
Danh sách chương
    • 1 - 50