Đọc Truyện Online
Độ Vong Trải Qua

Độ Vong Trải Qua

Tên Gốc : 渡亡经
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Càng Tứ Tỷ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 86| Thứ 86 chương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Yêu quái làm được quá lâu, cũng sẽ cô đơn. Ta cần một cái không nhiễm trần thế nhân, cùng ta làm bạn.” Vào văn tại 3 nguyệt 17 ngày sớm 10 điểm vào V, ngày đó ba canh, hoan nghênh cổ động~ * không phải huyền huyễn, nửa chiếc khoảng không đường, chớ khảo chứng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mỗi ngày sớm 8 điểm đúng giờ đổi mới. * Đã kết thúc: * bao nuôi nô gia thỉnh đâm
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50