Đọc Truyện Online
Đồng Bằng Âm Chuyện Phô

Đồng Bằng Âm Chuyện Phô

Tên Gốc : 平阳阴事铺
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Vu Ba Béo
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 362: huyết ngọc tủy hương
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đời bốn chưởng quỹ, trăm năm truyền thừa;    vận mệnh đem một đám các ngành các nghề đậu bức hiệp tác hợp lại với nhau,    bọn hắn đi các hình các sắc chỗ,    thành đoàn làm lấy đủ loại đậu bức sự tình...   ( Xuất bản tác giả, phẩm chất cam đoan; sách đã ký kết, tuyệt không thái giám; quyển sách phá bốn cũ không phong kiến không mê tín, không miệng máu phun tung tóe phản động ngôn luận không chứa cát xạ hình xã hội hiện tượng, muốn nhìn thổ quỷ dã thần tiên thành hương kết hợp bộ cương thi đồng học phiền phức hẹn trước tiếp theo bản; hoan nghênh vào group: 119614802)
Danh sách chương
    • 1 - 50