Đọc Truyện Online
Dương Gian Sống Tạm Bợ Người

Dương Gian Sống Tạm Bợ Người

Tên Gốc : 阳间借命人
Thể loại : Viễn Tưởng
Tác Giả : Mầm Cờ Miểu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Cửu đỉnh long cung, hoàng tuyền bí mật đương, núi tuyết thi mị, âm dương khách sạn......    Từ ta hướng âm phủ sống tạm bợ bắt đầu, đời này liền không được an bình. Mỗi lần sống tạm bợ cũng là một hồi sinh tử chi cục. Lần lượt liều chết đọ sức, lần lượt trở về từ cõi chết sau đó, ta đều đang chờ cái tiếp theo âm ty mật lệnh, để cho mình sống nữa.    Làm ta cảm thấy mình thoát khỏi vận mạng dây dưa, lại phát hiện ông trời cho ta cũng chuẩn bị một cái quan tài!,    Giao lưu nhóm: 190139142
Danh sách chương
    • 1 - 50