Đọc Truyện Online
Gia Phù Hộ Đùa Chuyện

Gia Phù Hộ Đùa Chuyện

Tên Gốc : 嘉佑嬉事
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Huyết Hồng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương cuối, phần cuối cảm nghĩ!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết    tại đầy đủ năng lực tự vệ phía sau    dốc hết toàn lực    tranh thủ sự nghiệp, tình yêu song bội thu    sướng hưởng nhân sinh    tiêu dao khoái hoạt    tạm định một cái mục tiêu nhỏ -- trước tiên sống trên một ngàn năm!
Danh sách chương
    • 1 - 50