Đọc Truyện Online
Giám Bảo Đại Tông Sư

Giám Bảo Đại Tông Sư

Tên Gốc : 鉴宝大宗师
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Không Dậy Nổi Pha Bia
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 2182 chương chân tướng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tiền? Ta có! Mỹ nữ? Không thiếu! Địa vị? Các loại, địa vị là cái gì? Tại Việt Nam, ta phú khả địch quốc, có được 80% quý hiếm dị bảo, mỗi ngày thỉnh an mỹ nữ như mây, đây coi là địa vị sao?
Danh sách chương
    • 1 - 50