Đọc Truyện Online
Gian Hùng Thiên Hạ

Gian Hùng Thiên Hạ

Tên Gốc : 奸雄天下
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Đại La La
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới lần nữa bái phiếu
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Gian chính là gian ác, hùng chính là hào hùng. Trị thế vì quyền gian, loạn thế là kiêu hùng, thân ở tận thế, thì làm thiên hạ chi ngước nhìn, là vì gian hùng. Bởi vì một hồi sự cố, nào đó cỡ lớn viễn dương tàu thuỷ phó nhì Trần quốc tòa nhà bỏ xuống tốt đẹp tiền đồ, hồn bước ngàn năm, xuyên qua đến rồi thiên hạ...
Danh sách chương
    • 1 - 50