Đọc Truyện Online
Hàn Môn Lương Đống

Hàn Môn Lương Đống

Tên Gốc : 寒门栋梁
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Lúc Nào Phi Vũ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 456: không phải còn không có dán thông báo sao?
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Người hiện đại chu gây nên xuyên qua đến Minh triều phương bắc một cái nghèo khổ nông gia sau đó phát sinh cố sự. Nhà nghèo người lấn, muốn đọc sách khó khăn trọng trọng. Sĩ tử như rừng, danh thần tụ tập thời đại, muốn trở nên nổi bật tuyệt đối không phải chuyện đơn giản....... Nhưng hắn, một cái mang theo một thân thổ khí thanh niên nhưng là muốn chứng minh“hướng làm ruộng bỏ lang, mộ đăng thiên tử đường.” Cũng không phải truyền thuyết, hắn muốn làm cái kia Đại Minh lương đống.
Danh sách chương
    • 1 - 50