Đọc Truyện Online
Hầu Phủ Đích Nữ Trùng Sinh Bản Chép Tay

Hầu Phủ Đích Nữ Trùng Sinh Bản Chép Tay

Tên Gốc : 侯府嫡女重生手札
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Thích Ái Một Đời
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại hai, sáu năm
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sống lại một đời, chính là gả một cái đồ đần cũng sẽ không làm khúm núm tiểu thiếp!    Lại nói, kẻ ngu này có vẻ giống như không quá bình thường?    Quản hắn, trước tiên đem đời trước thiếu nợ ta thu hồi lại, đem đời trước ngược qua tất cả của ta đều ngược trở về.    Cái gì! Phu quân ngươi nhất định phải giúp ta??   ......
Danh sách chương
    • 1 - 50