Đọc Truyện Online
Hình Ý Quyền Thần

Hình Ý Quyền Thần

Tên Gốc : 形意拳神
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Cuồng Nhân 110110
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 240: toàn lực bùng nổ trải qua phổ phát
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
【 Trong lòng ta tốt sách, tuyệt đối là không cùng một dạng huyền huyễn】 kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Anh hùng chí khí, uy chấn hạo đãng càn khôn. Hồng trần sơ trang, sơn hà vô cương; vũ phá bầu trời, nghiền nát ác mộng vô thường, mệnh cách vô song. Bách chiến binh vương, dị thế lưu manh. Nhìn trần phàm không cùng một dạng dị thế bá nghiệp, luyện ma thể, dương hình ý, tại hiện binh vương hùng uy!
Danh sách chương
    • 1 - 50