Đọc Truyện Online
Hoàng Viêm Chi Hoàng Lửa Truyền

Hoàng Viêm Chi Hoàng Lửa Truyền

Tên Gốc : 煌炎之煌炎传
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Ám Cánh Miêu Vương
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Hạo nguyệt chủng tộc kỹ năng bày tỏ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Hoàng Viêm chi hoàng lửa truyền》 là ám cánh Miêu vương chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới hoàng Viêm chi hoàng lửa truyền chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu hoàng Viêm chi hoàng lửa truyền bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ hoàng Viêm chi hoàng lửa truyền độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50