Đọc Truyện Online
Hoành Luyện Tông Sư

Hoành Luyện Tông Sư

Tên Gốc : 横炼宗师
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Trong Mây Khách Tới
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 55:: tảng sáng chi chiến( hai)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tiến vào thần kỳ võ đạo không gian, từ mở ra hạng thứ nhất hoành luyện thiên phú bắt đầu, Lý Huyền bước lên một đầu nối thẳng mạnh nhất gập ghềnh con đường.    Chính tà hiệp ma cười nói qua, tiên nữ ma nữ trong lòng lưu.    Làm nam nhân liền muốn mạnh, liền muốn cứng rắn!
Danh sách chương
    • 1 - 50