Đọc Truyện Online
Hủ Nữ Trốn Thân: Sai Gả Vô Lại Hỏng Vương Gia

Hủ Nữ Trốn Thân: Sai Gả Vô Lại Hỏng Vương Gia

Tên Gốc : 腐女逃亲:错嫁无赖坏王爷
Thể loại : Lịch Sử
Tác Giả : Thước Luyến Nhánh
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 586 chương: toàn văn xong
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Xuyên qua thành sơn trang đại tiểu thư, cha đau mẫu thân yêu thật tốt? Có thể...... Tại sao phải cho nàng mang đến ban hôn a? Ban hôn thì cũng thôi đi, kia cái gì cái gì vương gia căn bản cũng không thích nàng! Ô ô...... Thối vương gia, ngươi không thích ta ta còn không thích ngươi đây? Thư bỏ vợ lấy ra, tỷ xéo đi, chỉ là, mới ra vương phủ, bên cạnh như thế liền có thêm nhiều như vậy mỹ nam đâu? Nàng bầu lại cái nào bỏ trốn đâu?   [ Kỹ càng giới thiệu ]
Danh sách chương
    • 1 - 50