Đọc Truyện Online
Huyết Kỳ Phong Vân

Huyết Kỳ Phong Vân

Tên Gốc : 血旗风云
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Bút Danh Giản Nghi Ngờ Huyên
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 73: quỷ tài cái chết
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Là dạng gì nguyên nhân nhường người khác nhau trên tay dính đầy tiên huyết, là dạng gì cờ xí có thể để cho người trong võ lâm nghe xong liền hồn phi phách tán, là dạng gì trong hoàn cảnh nhường mấy vị người trẻ tuổi gặp nhau, là dạng gì thời đại chứng kiến khắc khổ minh tâm tình yêu. Mấy vị người trẻ tuổi lại sẽ có như thế nào kì lạ kinh lịch đâu? Hy vọng có một ngày có thể xúc động thế giới, càng hi vọng có một ngày có thể xúc động ngươi.
Danh sách chương
    • 1 - 50