Đọc Truyện Online
Kéo Dài Hi Chiến Lược

Kéo Dài Hi Chiến Lược

Tên Gốc : 延禧攻略
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Khuôn Mặt Tươi Cười Mèo
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại bí mật của nàng【 phía dưới】
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Căn cứ vào phim bộ《 kéo dài hi chiến lược》 cải biên biên kịch: cuối tuần cải biên: khuôn mặt tươi cười mèo tần lam sức giàu xem xét hoàng hậu; niếp xa sức Càn long; ngô cẩn ngôn sức ngụy chuỗi ngọc; xà thi mạn sức nhàn phi ngụy chuỗi ngọc bổ ra tỷ tỷ quan tài. Mỗi người đều nói cho nàng, tỷ tỷ là tự sát...
Danh sách chương
    • 1 - 50