Đọc Truyện Online
Khác Loại Vô Hạn

Khác Loại Vô Hạn

Tên Gốc : 另类无限
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Liệt Nhật Thổi Băng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 56 chương thiên hạ ai không biết quân( đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Kỳ thực ngay từ đầu để cho ta tiến vào vô hạn không gian, ta là cự tuyệt, bởi vì ngươi không thể để cho ta đi, ta liền ngay lập tức đi. Đệ nhất ta muốn thử một chút, bởi vì ta không nguyện ý làm sau khi tiến vào lại thêm một chút đặc kỹ đi lên...... Các loại, vì cái gì thử sau đó tựu ra không đi?”    Dương Siêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái này tràn đầy vô hạn có thể thế giới, khi biết được chỉ có xoát đủ đủ số lượng phó bản mới có thể lúc rời đi, hắn làm ra một cái chật vật quyết định.    Quyển sách giao lưu nhóm: 65091402, hoan nghênh độc giả bằng hữu gia nhập vào!
Danh sách chương
    • 51 - 100