Đọc Truyện Online
Kháng Chiến Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

Kháng Chiến Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

Tên Gốc : 抗战之召唤猛将
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Thủ Tịch Bộ Trưởng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Sách mới công bố
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Âu Dương, vốn là đại học lịch sử lão sư, ai biết tỉnh lại sau giấc ngủ, vậy mà ly kỳ mà xuyên qua đến rồi 1937 năm kháng chiến trước giờ.    Hệ thống nơi tay, triệu hoán mãnh tướng, phim truyền hình nhân vật, 《 lượng kiếm》 lý vân long, Sở Vân Phi;《 báo tuyết》 chu vệ quốc;《 lính đặc chủng》 Tiểu Trang, gì nắng sớm, lôi thần, đều đến trong chén tới.    Âu Dương, từ một cái Bát Lộ quân tiểu chiến sĩ, một đường trưởng thành trở thành khai quốc tướng quân cố sự.
Danh sách chương
    • 1 - 50