Đọc Truyện Online
Khang Vương Đè Lại Nhớ

Khang Vương Đè Lại Nhớ

Tên Gốc : 康王反压记
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Du Ngày Lê
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 4: hoàng hậu a bảo
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Khang vương đè lại nhớ》 là du ngày lê chú tâm sáng tác tiểu thuyết võng du, 69 sách a thời gian thực đổi mới khang vương đè lại nhớ chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu khang vương đè lại nhớ bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ khang vương đè lại nhớ độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50