Đọc Truyện Online
Khoa Học Kỹ Thuật Truyền Bá Hệ Thống

Khoa Học Kỹ Thuật Truyền Bá Hệ Thống

Tên Gốc : 科技传播系统
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ca Là Lão Tam
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1735: đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
“Hệ thống đang quét hình, chương trình đang load, phát hiện không biết năng lượng hệ thống, phát hiện tiên tiến nhân thể cải tạo kỹ thuật, đang tại chiều sâu quét hình, hệ thống phân tích bên trong......”   “Phát hiện túc chủ nhân thể gen thiếu hụt, không biết nguyên nhân dẫn đến túc chủ ngũ tinh mất cân bằng, túc chủ não vực khai phát quá thấp, phải chăng tăng lớn não vực độ khai phá, phải chăng bổ tu ngũ hành?”    Tác giả xây cái nhóm Group số 576530343
Danh sách chương
    • 1 - 50