Đọc Truyện Online
Kiều Long

Kiều Long

Tên Gốc : 娇龙
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Thà Di
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 017. Đi ra ngoài dạo chơi( phía dưới)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Xã hội rung chuyển, quần hùng tranh bá.    Nàng khoác lên một bộ sở sở động lòng người túi da, có được tứ phương tài phú, tay cầm quyền sinh sát. Có thể cùng nàng nói lên vài câu kéo chút giao tình, đem được lợi nhiều tam sinh hữu hạnh; có thể cùng nàng cùng giường chung gối gắn bó làm bạn, nhất định chính là mộ tổ bốc lên cuồn cuộn khói đặc, tổ tông mười tám đời hết sức giúp đỡ.    Nàng lại vì lập gia đình chuyện sầu muộn.    Trên thế giới này, có thể đồng hoạn nạn chung phú quý, tình so với kim loại còn kiên cố hơn không dính hoa gây cỏ nam tử, đến cùng có hay không?
Danh sách chương
    • 1 - 50