Đọc Truyện Online
Kim Khuê Ngọc Kế

Kim Khuê Ngọc Kế

Tên Gốc : 金闺玉计
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Loạn Vũ Quần Ma
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại tuyên hoành tiểu tình nhân
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đăng ký kế toán viên cao cấp Điền Mật một buổi sáng tỉnh lại, lại gặp cô nhi quả mẫu, nhà chỉ có bốn bức tường. Mẫu thân rất mỹ mạo, tiểu đệ rất anh tuấn, nhưng, cái này cũng có lỗi? Nhìn trộm ta mẫu, ức hiếp em ta, còn nghĩ có ý đồ với ta? Thật coi ta là ngốc manh Loli-chan! Cẩm nang tự có diệu kế, sợ ngươi ngưu quỷ xà thần, yêu ma quỷ quái? Cuối cùng rồi sẽ miệng phun châu ngọc, từng bước hoàng kim! ***************** Bài này VIP chương tiết đã ở 15 năm 4 tháng trước đại tu
Danh sách chương
    • 1 - 50