Đọc Truyện Online
Kim Trang Quận Chúa: Tướng Công Tắt Đèn Tới Cày Ruộng

Kim Trang Quận Chúa: Tướng Công Tắt Đèn Tới Cày Ruộng

Tên Gốc : 金妆郡主:相公关灯来耕田
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Tươi Đẹp Nhi
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 334 chương phiên ngoại, người già khó sửa đổi tình cảm nồng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đối mặt với Cha không thương, ca không thương, nương đã chết, lão công trong ngực là người khác, tam đường hội thẩm đánh gậy trên người dưới tình huống. Nàng nổi giận, bỗng nhiên đứng lên, khẩu chiến quần thần, đối kháng hoàng thượng, cùng trong lòng có tình cảm chân thành người khác lão công hợp cách, lại bị nhỏ mọn...
Danh sách chương
    • 1 - 50