Đọc Truyện Online
Lăng Thiên Kiếm Tôn

Lăng Thiên Kiếm Tôn

Tên Gốc : 凌天剑尊
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Mực Trắng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 4796 chương ca môn, ngươi là ai a?
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đúc kiếm đại sư lăng thiên đúc kiếm 5 vạn đem, công thành một khắc hồn xuyên dị thế, phụ thân ti tiện kiếm nô chi thân, ngưng tụ thành vạn kiếm chi thể, người mang tuyệt thế hỏa chủng, thức tỉnh tối cường võ hồn, quật khởi mạnh mẽ, một đường nghịch tập, có được chúng đẹp, khinh thường cửu thiên!    Sẽ luyện khí, có thể luyện đan, hiểu âm luật, biết nấu ăn. Ma ma nói, đi ra hỗn, nhất thiết phải gì đều sẽ!
Danh sách chương
    • 1 - 50