Đọc Truyện Online
Lão Hồ Cùng

Lão Hồ Cùng

Tên Gốc : 老胡同
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ẩn Làm Giả
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Dân quốc 25 năm Bắc Bình, sắp nghênh đón khói lửa nổi lên bốn phía đại biến, phồn hoa sau lưng, hẻm ẩn ác ý, sở mục phong, một cái tiểu cảnh sát hình sự, lại có đại khát vọng! Tâm sự dân quốc những chuyện kia vòng tròn, bạn thích có thể thêm: 314697613
Danh sách chương
    • 1 - 50