Đọc Truyện Online
Linh Giới Võ Thần

Linh Giới Võ Thần

Tên Gốc : 灵戒武神
Thể loại : Huyền Huyễn
Tác Giả : Không Việc Chính Đáng Gia
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Càn khôn đại lục, số chín là số lớn nhất, võ đạo người, có thể câu thông thiên địa, ngưng kết linh giới, thức tỉnh giới linh, thành tựu Linh vũ giả.    Truyền thuyết, càn khôn đại lục lợi hại nhất linh vũ, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể ngưng kết một cái linh giới, từ đó thức tỉnh một phương giới linh, mãi đến, nhường chín giới hợp nhất, hợp Cửu Linh chi thần dị, hóa thân thông thiên triệt địa linh giới võ thần.    Ức vạn sinh linh, chư thiên vạn giới, thư dã cười nhìn thương thiên, hắn muốn làm thiên địa càn khôn bên trong, nổi bật nhất cái kia linh giới võ thần.
Danh sách chương
    • 1 - 50