Đọc Truyện Online
Linh Giới Vu Nữ

Linh Giới Vu Nữ

Tên Gốc : 灵界巫女
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Thủy Nhi* Khói...
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 190 chương thiếu niên linh dị thám tử tổ: hung tuyết( 17)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Nàng có trời sinh thần lực, tuổi còn nhỏ liền trở thành thiên hạ đệ nhất vu nữ. Tại nhân gian cứu khổ cứu nạn, tại minh giới hàng yêu trừ ma, tại âm dương hai giới bắt quỷ giết ác...... Phong linh sư truyền kỳ chung cực thiên Linh giới vu nữ, mang ngươi đi vào mới tinh phong linh thế giới.
Danh sách chương
    • 1 - 50