Đọc Truyện Online
Linh Sinh Giới

Linh Sinh Giới

Tên Gốc : 灵生界
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Ta Đang Kiên Trì
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương thứ mười hai: thu một tiểu đệ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Không dám họ Vương, tên một chữ một cái bát tự.    Gia gia của ta dùng mình tới nói: năm đó nãi nãi sinh 8 cái em bé, ( trong đó bao quát ta mẫu). Tiếp đó, sinh ta thời điểm, bởi vì ngày đó chính trực tháng tám -- tám. Đây chính là tên của ta từ đâu tới.    Chuyện xưa của ta thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nói không phức tạp cũng không phức tạp. Thế giới này cũng không phải chúng ta nhận biết như thế, tại ta còn không có nhận sờ linh thể thời điểm, một mực trải qua an tĩnh sinh hoạt.    Thẳng đến -- cái kia đáng chết quả táo đập nặng đầu của ta bắt đầu nói lên
Danh sách chương
    • 1 - 50