Đọc Truyện Online
Long Xà Diễn Nghĩa

Long Xà Diễn Nghĩa

Tên Gốc : 龙蛇演义
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Mộng Nhập Thần Cơ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Ngạnh chứ từ đậu chương 475: nhanh nhất chiến đấu! 摌棛
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Kết duyên tổ chức bí mật Đường môn người cầm lái Đường Tử Trần phía sau, vương siêu dựa vào nghị lực phi phàm cùng đốn ngộ từng bước một đi lên võ học đỉnh phong, quyền chiến các phái đại sư võ học, gia nhập vào lại phản bội tổ chức thần bí, du tẩu cùng các phương thế lực ở giữa. Vương siêu đem diễn dịch một cái như thế nào sóng...
Danh sách chương
    • 1 - 50