Đọc Truyện Online
Lúc Trôi Qua Xuân Thu

Lúc Trôi Qua Xuân Thu

Tên Gốc : 时逝春秋
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Mộng Cũng Khiêm
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 118 chương 丨 tuyết bay đầy trời
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Tại một lần đồng học tốt nghiệp tụ hội thời điểm, bầu trời đột nhiên đen, phong vân đột biến.    Đám người chẳng hiểu ra sao mà đi tới xuân thu thời kì cuối.    Vì sinh tồn, tất cả mọi người các hiển kỳ năng.    Mà ở đúng sai khó phân biệt ta gạt ngươi lừa loạn thế, đám người vì sinh tồn mà chém giết lẫn nhau, vì lợi ích mà vong ân bội nghĩa.    Ngày xưa đồng môn bạn thân tất cả tranh nhau loạn đấu, trở mặt thành thù.
Danh sách chương
    • 1 - 50