Đọc Truyện Online
Mang Lên Châu Hoa

Mang Lên Châu Hoa

Tên Gốc : 冠上珠华
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Tần Này
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : chương 167:· đoạn tuyệt
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Rõ ràng là thật thiên kim lại chết chán nãn tô mời trọng sinh.    Đời trước nàng nén giận, lại tới tay nàng nhẫn tâm đen.    Ai cũng đừng nghĩ hút lấy máu của nàng còn ngại tanh nồng.    Lại một lần, nàng muốn làm ở trên bầu trời nguyệt, mang lên châu, tia sáng vạn trượng.    Người nào đó đi theo phía sau nàng một mặt thay nàng đào hố, một mặt bỏ bao công sức khuyên nàng:    không cần như thế tốn sức, nhìn thấy trên đầu ta mũ miện sao?    Ngươi chính là phía trên hoa lệ nhất viên kia.
Danh sách chương
    • 1 - 50