Đọc Truyện Online
Mang Một Muội Tử Xông Ngành Giải Trí

Mang Một Muội Tử Xông Ngành Giải Trí

Tên Gốc : 带个妹子闯娱乐圈
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lục Lão Bát
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 12 chương: ta muốn ta muốn
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Văn tây nhìn cái người máy giương bị xuyên việt, ngoài ý muốn gặp phải“nha đầu”. Nha đầu này không tầm thường, đủ loại năng lực tầng tầng lớp lớp dọa sợ văn tây. Nhưng mà nha đầu yêu cầu cũng rất cao, vì thỏa mãn nha đầu cùng mình dục vọng, văn tây không thể làm gì khác hơn là đi lên nhân sinh tột cùng không đường về......( Sách mới cầu Like, đề cử)
Danh sách chương
    • 1 - 50