Đọc Truyện Online
Mang Theo Căn Cứ Xông Dị Giới

Mang Theo Căn Cứ Xông Dị Giới

Tên Gốc : 带着基地闯异界
Thể loại : Viễn Tưởng
Tác Giả : Mỹ Hảo Rừng Rậm Huyễn Tưởng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 137: Trần phủ chi tranh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Làm ma pháp sức mạnh vọt tới sức mạnh của khoa học kỹ thuật, làm Archangel cùng đại la bặc đối bính, làm chủ thần ý chí đối mặt với vô địch hạm pháo. Khi ngươi đi tới dị giới thu được một cái có thể thăng cấp khoa học kỹ thuật căn cứ, ngươi muốn làm sao sóng?
Danh sách chương
    • 1 - 50