Đọc Truyện Online
Mang Theo Hệ Thống Trở Về Đại Đường

Mang Theo Hệ Thống Trở Về Đại Đường

Tên Gốc : 带着系统回大唐
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Mộ Mộc Nam
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 1126 chương không quân vô dụng
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đại Đường Trinh Quán, thiên hạ sơ định, lúc này lý uyên đã bị thiên cổ một đế Lý Nhị nhốt ở trong thâm cung, mà lúc này Lý Nhị còn tại hưởng thụ lấy tự mình tới không dễ thành quả thắng lợi, mà trương nam nhưng từ 21 thế kỷ mang theo hệ thống xuyên qua đến nơi này cái làm cho người say mê thời đại, dùng trương nam mình tới nói chính là, “ca chú định sẽ không bình thường.”
Danh sách chương
    • 1 - 50