Đọc Truyện Online
Mạnh Nhất Người Xuyên Việt

Mạnh Nhất Người Xuyên Việt

Tên Gốc : 最强的穿越者
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Trâm Còn Lại
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 003 Xi Vưu di tích
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trùng sinh đến chính mình viết tiểu thuyết, thị giác Thượng Đế, không gì không biết tính là gì, xem như tác giả năng lực lớn nhất, đó là có thể tiếp lấy biên!
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50