Đọc Truyện Online
Mệnh Chi Đường

Mệnh Chi Đường

Tên Gốc : 命之途
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Chi Bằng Mộng Này
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Đệ lục Chương 827:: nghịch thiên đi( kết thúc)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thuận theo thiên mệnh giả, buồn; nghịch ứng thiên mệnh giả, chết!    Như chi nhưng không biết sao? Khẩn cầu thiên địa phù hộ?    Thật tình không biết“thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!”    Thân thế long đong, lại nhìn hắn như thế nào đối mặt nhân sinh!    Kinh lịch đại biến, lại nhìn hắn như thế nào dần dần thuế biến!    Vận mệnh buông xuống, lại nhìn hắn như thế nào đối kháng vận mệnh!    Cầm kích giương cung, lại nhìn hắn như thế nào kéo phá thương khung!    Hủy thiên, diệt địa, lục thần, đồ ma, tru tiên, phệ hồn, trấn yêu, trảm thi, thí phật!    Nghịch vận mệnh, đạp thiên đường, hết thảy đều ở --《 mệnh chi đường》!
Danh sách chương
    • 1 - 50