Đọc Truyện Online
Minh Diệu Thiên Hạ

Minh Diệu Thiên Hạ

Tên Gốc : 明耀天下
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Không Tầm Hoan
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 66: tuyệt sắc song xu
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Một lần ngoài ý muốn, vương diệu đi tới một cái thế giới khác nhau.    Đại gia đi ra khỏi nhà, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, nhưng ngươi muốn đối ta ra tay, vậy cũng đừng trách ta hạ độc thủ.    Biết phong nguyệt, hiểu phong tình, xây Đại Minh đệ nhất giải trí hội sở.    Chân đạp dân tộc Hung nô, quyền đả phù tang, giương oai tứ hải, minh diệu thiên hạ. Trong lúc nói cười, cường địch hôi phi yên diệt.    Vương diệu nói: người khác cười ta quá dâm đãng, A Phi, quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu.   ***    Diệu quân, nguyện ta có Sinh chi năm, nhìn thấy ngài quân lâm thiên hạ
Danh sách chương
    • 1 - 50