Đọc Truyện Online
Minh Hà Truyền Thừa

Minh Hà Truyền Thừa

Tên Gốc : 冥河传承
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Mặt Bằng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ một ngàn năm trăm tám mươi mốt, hai chương Cửu Linh Nguyên Thánh
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đây là một cái nhận được minh hà lão tổ truyền thừa, nhặt được chí bảo cánh cửa trí tuệ trạch nam, chứng đạo trường sanh, danh truyền chư thiên cố sự.    Cánh cửa trí tuệ, cho túc chủ vô hạn linh cảm, vô hạn trí tuệ, vô hạn tri thức.   -------------------    Tiểu Thủy 2018 sách mới tuyên bố, thỉnh các vị thư hữu ủng hộ nhiều hơn.
Danh sách chương
    • 1 - 50