Đọc Truyện Online
Minh Tặc

Minh Tặc

Tên Gốc : 明贼
Thể loại : Võng Du
Tác Giả : Ngũ Vị Rượu
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 958: cuối cùng bữa tối
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Sùng Trinh mười một năm, mãn thanh gõ quan, lưu tặc phục nhiên, nhà Hán sơn hà sắp tan rã. Một cái mã tặc đột nhiên xuất hiện, bình tứ phương, khải dân trí, khởi công thương, thác hải bên ngoài, cứu vớt Hoa Hạ nguy nan, quật khởi dân tộc Trung Hoa. Chúng ta không cách nào thay đổi lịch sử, nhưng chúng ta có thể viết lịch sử. Rượu cũ WeChat tài khoản công chúng, ưa thích lịch sử huynh đệ thêm vào đi! wuweijiu2015
Danh sách chương
    • 1 - 50