Đọc Truyện Online
Mô Phỏng Thời Đại

Mô Phỏng Thời Đại

Tên Gốc : 模拟时代
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Thanh Lương Lam Hạ
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương thứ mười sáu hợp tác
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Thế gian vạn vật, đều có đặc thù đặc tính.    Chim chóc biết bay, con cá có thể trong nước bơi, cây cối có thể hấp thu quang năng tiến hành Synthesis, con kiến có thể giơ lên so với mình thể trọng lớn hơn nhiều lần đồ vật.    Những đặc tính này, tựa hồ chính là trong sinh hoạt hàng ngày tư không kiến quán đồ vật.    Nhưng nếu như đặt ở trên người nhân loại sẽ như thế nào đâu?    Mô phỏng sư, chính là một loại có thể thông qua mô phỏng thế gian vạn vật đặc tính nghề nghiệp, đây là thuộc về mô phỏng thời đại.
Danh sách chương
    • 1 - 50