Đọc Truyện Online
Một Thế Thiên Bồng Tam Sinh Kiếp

Một Thế Thiên Bồng Tam Sinh Kiếp

Tên Gốc : 一世天蓬三生劫
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Dài Uyên Công Tử
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 126: phong hồi lộ chuyển
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ngày khác như liền Lăng Vân Chí, nhất định đạp phá càn khôn hỏi cửu tiêu. Khoáng thế chi tài, kinh tài tuyệt diễm, như thế nào khắm khá cảnh ngộ mới có thể bồi dưỡng một cái bất khuất Thiên Bồng. Ngang dọc tam giới bốn châu, chỉ cầu tiêu dao ở thiên địa. Có máu có thịt, có lý tưởng có khát vọng Thiên Bồng, sinh ra vì tình, làm thủ bảo hộ mà sống. Nếm hết thế gian khó khăn, bách luyện thành cương, mới có thể thành tựu một cái chân chân chính chính Thiên Bồng!
Danh sách chương
    • 1 - 50