Đọc Truyện Online
Mộng Ảo Vương

Mộng Ảo Vương

Tên Gốc : 梦幻王
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Thương Thiên Bạch Hạc
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Cà賉丵綘 dưỡng đốc kết phía sau ngữ cùng sách mới
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Trịnh trọng đề cử《 chiến quốc học phái Tạp Gia Lữ Bất Vi》 không cùng một dạng chiến quốc! Không cùng một dạng bầy con bách gia! Không cùng một dạng nhân vật lịch sử cùng sự kiện! Đây hết thảy...... Chỉ vì có không cùng một dạng Lữ Bất Vi! Là ta đổi...
Danh sách chương
    • 1 - 50