Đọc Truyện Online
Mộng Du Tiên Võ

Mộng Du Tiên Võ

Tên Gốc : 梦游仙武
Thể loại : Tu Chân
Tác Giả : Ta Là Đường Tăng Ta Không Cưỡi Ngựa Trắng
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : 446.( Đại kết cục)
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Đại Đường, thiên tử, thần binh, phích lịch...... Ngang dọc tiên võ, trong mộng chứng đạo
5 chương mới nhất
Danh sách chương
    • 1 - 50