Đọc Truyện Online
Một Thế Độc Tôn

Một Thế Độc Tôn

Tên Gốc : 一世独尊
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Nguyệt Như Hỏa ( Ngang Dọc )
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Phiên ngoại táng hoa trở về, trên trời dưới đất duy kiếm độc tôn!
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
《 Một thế độc tôn》 là Nguyệt Như hỏa ( ngang dọc ) chú tâm sáng tác tiểu thuyết đô thị, 69 sách a thời gian thực đổi mới một thế độc tôn chương mới nhất hơn nữa cung cấp vô đạn song đọc, thư hữu phát biểu một thế độc tôn bình luận, cũng không đại biểu 69 sách a đồng ý hoặc ủng hộ một thế độc tôn độc giả quan điểm.
Danh sách chương
    • 1 - 50