Đọc Truyện Online
Mưu Cưới

Mưu Cưới

Tên Gốc : 谋娶
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Lộc Thất Tai
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 140: mầm tai vạ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Năm tuổi Nghi tỷ nhi cứu được mười hai tuổi thiếu niên lang tập kinh hồng. Nhạc gia sinh con trai, tuế nguyệt qua tốt, điền viên như vẽ, thanh mai trúc mã, bẻ hoa trước cửa. Thế nhưng cao môn đại hộ sâu, thương gia không làm đối với! Trải qua nhiều năm phía sau, chiến công hiển hách tập kinh hồng cùng sư hồi triều, tướng quân không muốn phong đợi bái tướng, chỉ cầu thánh thượng một tờ ban hôn sách! Phụng chỉ thành hôn, động phòng hoa chúc, nhạc lệnh nghi nâng chén đối với quân: “ta nguyện như sao quân như trăng, hàng đêm lưu quang cùng nhau trong sáng.” Làm ruộng, kinh thương, mưu cưới.
Danh sách chương
    • 1 - 50