Đọc Truyện Online
Mưu Đích

Mưu Đích

Tên Gốc : 谋嫡
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Vương An Thà
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Thứ 318 chương có tin mừng đại kết cục
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Yên ổn Bá gia mỹ mạo thứ nữ mục gấm nhu, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện bị người nhốt vào phòng tối, bị ngoài phòng truyền tới ô ngôn uế ngữ sinh sinh sợ vỡ mật.    Lại lần nữa mở mắt, tim đã đổi; chạy thoát, tinh tế mưu tính; dựa vào mấy trương thiên phương, một đường nghịch tập.    Đối mặt mẹ cả, đích tỷ tính toán, bề ngoài kiều nương tử nội tâm nữ hán tử mục gấm nhu cười lạnh, “đã các ngươi muốn giẫm đạp lấy ta thi thể mưu phú quý, cũng đừng trách ta lật tung các ngươi đích vị.”    Một câu nói: nữ hán tử ăn hàng trạch đấu hành trình!
Danh sách chương
    • 1 - 50