Đọc Truyện Online
Mỹ Nữ Bên Thắng

Mỹ Nữ Bên Thắng

Tên Gốc : 美女赢家
Thể loại : Đô Thị
Tác Giả : Linh Vũ Ngang Dọc )
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Chương 1372: sinh động như thật
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Bằng vào siêu phàm âm nhạc thiên phú, dương cảnh đi anh dũng tiến lên, từ một cái bình thường học sinh trưởng thành lên thành một đời tông sư, dọc theo đường đi lưu lại cố sự cùng truyền kỳ, có khẳng khái nhiệt huyết, có ẩn nhẫn lấy đi; có ấm áp động lòng người, có lãnh huyết vô tình; có tiền tài danh lợi, có mai lan trúc cúc, càng có phồn hoa như gấm!
Danh sách chương
    • 1 - 50