Đọc Truyện Online
Ngàn Vạn Thế Giới Nơi Giao Dịch

Ngàn Vạn Thế Giới Nơi Giao Dịch

Tên Gốc : 万千世界交易所
Thể loại : Tiểu Thuyết
Tác Giả : Bong Bóng Thổi Bong Bóng Đường
Trạng Thái : Còn Tiếp
Chương Mới : Bản hoàn tất cảm nghĩ
Cập Nhật :
Giới thiệu truyện :
Ngươi còn đang vì ngươi không có thiên phú, bị cùng thế hệ chỗ khi nhục sao?    Ngươi còn đang vì ngươi không có bí tịch, bị cao thủ chỗ chà đạp sao?    Ngươi còn đang vì ngươi không có năng lực, thuộc về ngươi hết thảy bị người đoạt đi sao?    Đừng sợ, đừng sợ, mau tới vạn giới nơi giao dịch.    Ngươi đem tìm về ngươi hết thảy, ngươi sẽ đạt được thuộc về ngươi tôn nghiêm!
Danh sách chương
    • 1 - 50